Noticias Web FGA .- Membros electos á Asemblea Xeral da FGA

Noticias FGA

Membros electos á Asemblea Xeral da FGA

Logo do remate do prazo de reclamación, proclámase de maneira definitiva a relación de membros electos á Asemblea Xeral da Federación Galega de Atletismo.
Logo desta proclamación, éntrase de cheo na seguinte fase electoral na que se presentarán as candidaturas tanto á Presidencia como a Comisión Delegada.