Circular FGA Nº: 8/2019 .- Concentración Sector Lanzamentos